William Burroughs & Allen Ginsberg – The Yage Letters

Wykształcony na Harvardzie amerykański queer strzela do swojej żony, ucieka przed wymiarem sprawiedliwości do Ameryki Południowej – dobra idea na książkę? Nie do końca. Yage Letters nie da się przydzielić do którejś z tradycyjnych kategorii. Powieść epistolarna? Autobiografia? Korespondencja?

Po co czytać teksty, które ktoś pisał, zanim został pisarzem? Chciałbyś wiedzieć? Zapraszamy. W trakcie powstawania Yage Letters, William S. Burroughs był przed publikacją swojej pierwszej powieści. Nie wiadomo, czy Yage Letters traktował w ogóle jako tekst literacki. Jakby nie patrzeć, jest to zbiór listów, kronika podróży Burroughsa. Pod tym względem wyjątkowo nudna książka. Kilka miesiący listów rozpoczynane Dear Allen:.

Mógłbym napisać o niej więcej, gdy przeczytam Naked Lunch, inną książkę Burroughsa, której egzemplarz leży ogólnodostępny w księgarni kina Helios we Wrocławiu.

Reklamy